psychotherapie

psychotherapie

Je wilt ontspannen en plezierig leven. Dat lukt op dit moment niet.
Uitspraken als “ik ben zo wisselend van humeur, ik voel me zo leeg, ik kom zo niet verder” duiden op een machteloos gevoel.
Je bent op dit moment niet in staat om in te spelen op wat er nu is.
Je wilt dat anders en weet niet hoe.
In de psychotherapie begeleid ik de cliënt om dat machteloze gevoel een andere wending te geven. Dat is een creatief proces.

Ieder mens maakt geschiedenis.
de eigen levensloop, het eigen verhaal is opgebouwd uit :
–  herinnering, zowel bewust en onbewust
–  visie op het nu
–  plannen voor de toekomst
Geschiedenis bestaat uit periodes.  Iedere fase brengt veranderingen met zich mee. Vasthouden aan oude patronen werkt dan ineens niet meer.
Mens-zijn betekent  dat je leven voortdurend in verandering is.
Gewild of ongewild.
Die veranderingen kunnen soms erg pijnlijk zijn.

Ook is de wereld om ons heen altijd in beweging.
Dat levert geregeld conflicten op met jezelf en met de omgeving.
Een leven zonder conflicten bestaat niet…
Wie nooit conflicten heeft leeft niet…
Wie altijd  conflicten heeft leidt een eenzaam leven…

In de psychotherapie ga ik uit van het dagelijkse leven, orde brengen in wat je beleefd hebt en een toekomst creëren op basis van het nu. Het brengt je in contact met jezelf, je voelt je steeds sterker en je krijgt vertrouwen in wat er komen gaat.

Werkwijze:
jungiaanse analytische psychotherapie / Carl Gustav Jung,  psychiater
werken met dromen / Marie-Louise von Franz, psychologe / Tobie Nathan, etnopsychiater 
l’antropologie, l’etnologie / Françoise Héritier, antropologe en feministe 
mindfullness /John Kabat Zinn, directeur van de Stress Reduction Clinic 
– Gestalttherapie / Fritz Perls, psychiater
relationele thérapie / Carl Rogers, humanistisch psycholoog

Psychotherapie is een individueel proces in een humane setting.