intensieve week

intensieve week

Let op !
Vanaf 1 januari 2023
komt de Intensieve Week
te vervallen

kortdurende psychodynamische therapie
een week/ 5 dagen

Volgens de psychodynamische benadering hebben mensen bewuste als onbewuste drijfveren die van invloed zijn op onze gedachten en gedrag.
In sommige gevallen kunnen deze met elkaar botsen, waardoor er depressief-achtige gevoelens kunnen ontstaan.
Gedurende de psychodynamische therapie wordt gewerkt aan het contact maken met de onbewuste processen waarbij ik de cliënt begeleid bij zijn/haar oplossingsvermogen.
Het herkennen van gevoelens, deze te begrijpen en te uiten geeft een positief effect.

De term dynamisch verwijst naar de kern van de methode, die gericht is op afweer en weerstand. De aandacht wordt gericht op de diverse mechanismen die de cliënt gebruikt om zijn/ haar gevoelens te vermijden en te voorkomen.

De moderne psychodynamische therapieën zijn gebaseerd op de psychoanalytische theorieën,  maar verschillen doordat er in één week heel intensief gewerkt wordt. Er is iedere ochtend en iedere middag een sessie.

In en om Carcassonne zijn vele mogelijkheden om te logeren.

Meer informatie ? Neem contact met mij op.