Tarief

tarief

vast tarief :  € 50,- per sessie (een uur)

flexibel tarief : voor degenen die financieel niet in staat zijn dit bedrag op te brengen, kan “Psychotherapie pour tous” de mogelijkheid bieden om voor een gereduceerd tarief psychotherapie te volgen.